Jdi na obsah Jdi na menu
 


Druhy připojení k internetu

9. 4. 2021

kladní rozdělení typů připojení k internetu je podle doby připojení. Dělíme je na komutované pevné.

 

Komutované (též zvané vytáčené) připojení k internetu

Jeho principem je dočasné připojení. Služby Internetu tedy můžete využít pouze v době, kdy jste k Internetu připojeni, jinak jsou nedostupné. 

Dial-up připojení 

Jedná se o nejstarší způsob připojení k internetu. Používá se obyčejná analogová telefonní linka, je potřeba speciální zařízení, tzv. modem, a také přístupové konto u nějakého poskytovatele Internetu (ISP).

 

ISDN (Integrated Services Digital Network)

Toto připojení je mírným vylepšením předchozího případu. Musíme vlastnit speciální digitální telefonní linku ISDN a dále je potřeba ISDN karta nebo modem, která se instaluje do počítače a propojí ho se sítí ISDN.

 

Mobilní připojení

Uživatelé mobilního připojení mají přístup k Internetu z prakticky kteréhokoliv místa. Vše je vázáno pouze na signál příslušné mobilní sítě. Pro přístup je nutné vlastnit telefon podporující potřebné datové služby či speciální modem.

 

Pevné připojení k internetu

Počítač je připojen k síti trvale a nevyžaduje se nějaké speciální spojení. Mezi nejznámější pevné připojení patří:

Pronajatý datový okruh

Pronajatý okruh je v podstatě připojení drátovým nebo optickým kabelem, popř. bezdrátovým spojem, přičemž má uživatel pronajatou celou linku a tím je toto připojení vysoce spolehlivé a bezpečné.

 

Bezdrátové připojení

Pro bezdrátové připojení stačí mít dostatečný signál a přístupové údaje. Výhodou je také to, že bezdrátová karta, označována často jako Wi-Fi  je v dnešní době v základní výbavě téměř všech notebooků nebo chytrých mobilních telefonů.

 

DSL (Digital Subscriber Line)

K tomuto připojení se využívají digitální kabelové telefonní rozvody, proto je to služba spolehlivá.  Potřebujeme digitální telefonní linku, ústřednu vzdálenou max. 5 km, která tuto technologii podporuje a ADSL modem.

 

Kabelová televize 

K připojení potřebujete kabelový modem a ethernetovou kartu. Modem se zapojuje přes rozhraní Ethernet do počítače a provádí  přenos síťových rámců přes koaxiální kabel, celý systém se tedy chová jako jedna velká LAN síť.

 

Satelitní připojení

Satelitní připojení se používá tam, kde nejsou dostupné kabelové, telefonní ani bezdrátové technologie. Jeho výhodou je dostupnost, která je téměř všude. Naopak nevýhodou je jednosměrný charakter tohoto připojení a zpoždění přenosů kvůli velké vzdálenosti.